Jdi na obsah Jdi na menu

 

Historie sboru dobrovolných hasičů ve Třeboci se začala psát roku 1880, což bylo 16 let po založení prvního SDH v Čechách.  To vzniklo roku 1864 ve Velvarech. Nejhlubší vzpomínka o požární připravenosti se datuje k roku 1881. V této době místo svatovojtěšské kaple na horní návsi stála kaplička sloužící jako zvonice. U ní bývalo na tyčích zavěšeno 50 slaměných košů na vodu pro případ požáru. Dalším mezníkem v historii Třebockých hasičů je rok 1911, kdy pan Holý, který byl tehdy pokladníkem SDH Třeboc, vydal nemalý finanční obnos za nákup vozové stříkačky, takzvané „koňky“. Ta je v držení SDH dodnes.

V říjnu roku 1925 okolo 18 hodiny hořela zdejší stodola místního rolníka R.Č. SDH se podařilo jen s velkým úsilím zachránit okolní statky. Další požár vypukl v dubnu roku 1926, jednalo se o požár stohu za zdejší stodolou. Stodolu se podařilo zachránit, ale stoh bohužel shořel. Od roku 1933 jsou vždy na počátku roku pořádány každoroční hasičské plesy, každý rok je uctívána památka presidenta T.G. Masaryka zapálením hranice na jeho počest. SDH se zapojuje do různých aktivit, jako je dobrovolné divadlo, mikulášská pro děti a tradiční hasičské plesy. Roku 1934 zemřel poslední zakládající člen SDH, 86ti letý Matěj IBL. Na podzim roku 1936 bylo u rybníka vybudováno nové hasičské leziště.

Roku 1948 byla za přispění místních obyvatel zakoupena starší motorová stříkačka FLADER z roku 1930. Toho roku byly také obnoveny hasičské plesy. Prvním dochovaným údajem o sborovém velení je velitel, místní truhlář Antonín Macek, který vedl jednotku SDH Třeboc v 50tých letech. Po panu Mackovi převzal jednotku pan Miloslav Švec, který ji řídil do konce 60tých let. Za jeho velení probíhalo vyzbrojování sborů a v rámci této akce nám byla z Rakovníka v roce 1965 přidělena DS 16ka roku výroby 1960. V roce 1965 se konaly oslavy 85tého výročí SDH Třeboc. Předchozí rok si hasiči zdarma upravili novou zbrojnici v bývalé prádelně, a během oslav ji slavnostně otevřeli. Začátkem 70tých let byl velitelem pan Jaroslav Fejfar a předsedou SDH pan Vejrážka Josef. V roce 1972 shořelo stavení pod domem, který nyní patří rodině Peků, kde SDH zabránil rozšíření požáru na další stavby. Ze sedmdesátých let máme jména dalších hodnostářů sboru. Strojníkem byl Václav Pek, zdravotníkem Josef Holý a funkci pokladníka zastával až do roku 2000 Jaroslav Koblížek. V roce 1977 převzal velení jednotky Petr Fric. Zajímavou událostí je opředen také rok 1985. Sbor se chystal na již tradiční hasičskou zábavu ve Třeboci. Hasiči připravili sál a od rána v budově zatápěli. V průběhu odpoledne se pod stropem a hlavně na půdě objevil kouř. Požár komínu byl bleskurychle zlikvidován, a i přes všechny komplikace s prohořelými kabely a nehezky vypadajícími zakouřenými podhledy se zábava konala. Viníkem byl zazděný trám v komíně.  Roku 1992 zemřel dosavadní starosta sboru, pan Vejrážka a s jeho smrtí upadla hasičina ve Třeboci do útlumu. Po Josefu Vejrážkovi funkci formálně převzal Pavel Moravec.  V prosinci roku 1995 vypukl požár v místním konzumu, jehož ohniskem bylo vadné komínové těleso. Před příjezdem hasičů se podařilo místním dobrovolníkům vynosit alespoň nějaké zboží. Oheň byl toho dne nenasytný a vzal si celou budovu. V roce 2005 zaznamenala naše hasičárna poslední přírůstek. Je jím PS 8 s příslušenstvím z roku 1963, kterou sehnal pan Kavka po civilní obraně. Poslední požár ve Třeboci zahořel v prosinci 2012. Bylo to dvakrát ve 14ti dnech stejná stodola. Napodruhé shořela celá.

Novodobá historie  SDH Třeboc začíná rokem 2013, kdy se volilo nové vedení sboru. Starostkou sboru se stala Petra Broncová, jednatelkou Lenka Kováčová, pokladní Jana Zemková teď už Majerová, velitelem jednotky Tomáš Majer a strojníky Karel Rais starší a Karel Rais mladší. V tomto složení s dalšími třicetišesti hasiči podporujeme kulturu ve Třeboci, navštěvujeme okolní sbory a hlavně se připravujeme na likvidaci mimořádných událostí. Během dvouletého působení se nám podařilo uspořádat několik společenských akcí, jako např. hasičská zábava, rybářské závody, dětský den, loučení s prázdninami, Mikulášská atd. Kromě kulturní činnosti jsme aktivní i v hasičině jako takové – letos jsme se již podruhé zúčastnili tradičního Srandamače ve Smilovicích, kde nám třetí místo uteklo pouze o pár vteřin. Zúčastnili jsme se v hojném počtu a dokonce jsme dali dohromady tři týmy, z nichž jeden byl složený z mladých hasičů, kterým nechybí nadšení a správný zápal. Také jsme v loňském roce úspěšně pořádali taktické cvičení v podobě dálkové dopravy vody, a zúčastnili jsme se i netradičních závodů v Krupé. V této činnosti hodláme i nadále pokračovat, pilně trénujeme a brousíme si zuby na trofeje. Zdejší hasičský zbor disponuje třemi hasičskými stříkačkami a to zn.PS 8 r.v.1963,DS 16 r.v.1960 a již zmiňovanou Fladrovkou z roku 1930 .Funkční jsou PS 8 a DS 16.